Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Pressemeldinger
Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Nå starter regjeringens arbeid med et mer tilstedeværende, synlig og tilgjengelig politi

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til politiet for bedre lokal tilstedeværelse, økt bemanning og styrket kriminalitetsbekjempelse.

– I evalueringen av nærpolitireformen for 2020 kom det frem at målet om å øke politiets tilstedeværelse og synlighet lokalt ikke er nådd. Nå må pengene gå til flere politifolk og et mer operativt politi i hele landet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Mehl understreker at trygghet i hele landet er viktig for regjeringen, og at flere politifolk lokalt er viktig for å forebygge kriminalitet.

– Vi skal se hele landet under ett. Jeg vil se spesielt på de politistasjonene som har fått redusert bemanning, enten det er i Distrikts-Norge eller i byene, fortsetter Mehl.

Regjeringen har også lovet å åpne 20 nye polititjenestesteder. Dette arbeidet skal begynne i 2022.

– Vårt mål er å styrke politiet i hele landet. Vi vil ha et mer tilstedeværende, synlig og tilgjengelig politi, sier justis- og beredskapsministeren.