Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Regjeringen styrker påtalemyndigheten i politiet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til påtalemyndigheten i politiet og Spesialenheten for politisaker med totalt 30 millioner kroner.

– Folk som blir utsatt for kriminelle handlinger skal være trygge på at politiet og påtalemyndigheten har kapasitet til å etterforske saken og retteføre de skyldige, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

En stor del av arbeidet med straffesaker gjøres av påtalemyndigheten i politiet. I dag er den samlede saksbehandlingstiden i politiets behandling for høy, og den samlede oppklaringsprosenten er ikke tilfredsstillende.

– Belastningen på politijuristene har vært for stor over lengre tid. Dette forslaget gir politiet rom til å ansette flere påtalejurister, og er et tiltak som vil styrke påtalemyndighetene og øke kapasiteten i politiets straffesaksbehandling, fortsetter Enger Mehl.

Også Spesialenheten for politisaker omfattes av regjeringens satsning, gjennom at bevilgningen til enheten foreslås økt med 3,7 millioner kroner i 2022. Enhetens oppgave er å etterforske saker om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

– I Norge har vi høy tillit til politiet. Den tilliten må vi bevare, og Spesialenheten spiller en viktig rolle i dette arbeidet, avslutter Enger Mehl.