Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Foreslår 20 millioner kroner mer til områdesatsinger

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- I Hurdalsplattformen sier vi at vi vil forsterke og utvide områdesatsingene i storbyer med særskilte levekårsutfordringer. Det gjør vi nå ved å styrke satsingene i Oslo, Bergen og Trondheim med totalt 20 millioner kroner, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Gapet i levekår mellom fattige byområder og resten av landet øker. Regjeringen er opptatt av en bypolitikk som bedrer levekår og bekjemper barnefattigdom.

- Områdesatsingene bidrar til å skape bedre levekår for folk i utsatte byområder og vi foreslår derfor å bevilge 20 millioner kroner mer til områdesatsingene i 2022 enn den forrige regjeringen, sier Gram.

I Bergen økes bevilgningen med fem millioner kroner til områdesatsing i Loddefjord og Olsvik. Midlene skal støtte opp under tiltak som oppgradering av nærmiljøanlegg, etablering av sosiale møteplasser og tiltak for at ungdom ikke skal droppe ut av skolen.

Trondheim kommune har startet opp arbeidet med to nye områdesatsinger - Lademoen og Tempe-Sorgenfri som kommunen ønsker et samarbeid med staten om. Regjeringen bevilger fem millioner kroner til å støtte opp under den nye satsingen. Målet er å skape bedre miljø, boforhold, tjenester og levekår i områdene i nært samarbeid med innbyggerne.

I Oslo økes bevilgningene med 10 millioner kroner til Groruddalsatsingen. Groruddalen har behov for økt innsats i flere av de levekårsutsatte områdene det arbeides med.

- Jeg ser fram til å samarbeide tett med Oslo kommune og de andre byene som er med i satsingen for å bidra til bedre levekår og gode lokalsamfunn for barn og unge, sier Gram.

Totalt foreslås det nå bevilget om lag 230 millioner kroner over syv ulike departementers budsjetter til områdesatsinger i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen.

- I samarbeid med kommunene utvikler vi nye innovative løsninger og styrker tjenester og nærmiljøkvaliteter, slik at flere blir økonomisk selvstendige og kan delta aktivt i lokalsamfunn og storsamfunn, sier Gram.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00