Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Foreslår 50 millioner til rekrutterings- og kompetansetiltak

Regjeringen foreslår rekrutterings- og kompetansetiltak på til sammen 50 millioner kroner rettet spesielt mot spesialsykepleiere og Nordmøre og Romsdal.

– Vi ønsker en forsvarlig og stabil bemanning i helse- og omsorgstjenesten over hele landet, ikke minst i føde- og barseltilbudet. Det har lenge vært kjent at det er utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere med denne kompetansen. Flere utdanningsstillinger vil kunne bidra til mer stabil bemanning og mindre behov for å leie inn vikarer, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Regjeringen foreslår derfor 25 millioner kroner til å etablere minst 30 nye utdanningsstillinger i anestesi-, barn-, operasjon-, intensiv- og kreftsykepleie (ABIOK) og for jordmordutdanning. 

I tillegg prioriteres Nordmøre og Romsdal med en bevilgning på 25 millioner kroner.

– Nordmøre og Romsdal har spesielle utfordringer. For å bidra til forsvarlig bemanning og for å legge til rette for gjenåpning av fødetilbudet i Kristiansund, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.