Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

300 millioner kroner mer til ressurskrevende tjenester

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å reversere Solberg-regjeringens foreslåtte kutt på 300 millioner kroner i tilskuddet til ressurskrevende tjenester. − Dette vil styrke økonomien i kommunene og gjøre dem i stand til å gi et bedre tilbud til innbyggere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

I statsbudsjettet for 2022 foreslo Solberg-regjeringen å kutte 300 millioner kroner i toppfinansieringstilskuddet for ressurskrevende tjenester. Dette gjorde de ved å øke innslagspunktet i ordningen med 50 000 kroner utover lønnsveksten i kommunene.

I Hurdalsplattformen forpliktet regjeringspartiene seg til å forbedre toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Regjeringen foreslår i budsjettet for 2022 å senke innslagspunktet med 50 000 kroner til 1 470 000 kroner, slik at det blir reelt uendret fra 2021.

− Toppfinansieringsordningen er en viktig ordning for kommunene. Solberg-regjeringen har gjennom flere år kuttet i ordningen. Nå stopper vi den forrige regjeringens svekkelse av ordningen og gir kommunene mulighet til å yte gode tjenester til de innbyggere som har mest behov for hjelp, sier Gram.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00