Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Pressemeldinger
Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Digitalisering og flere embetsdommere i domstolene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil øke andelen embetsdommere og sette fart i digitaliseringen av domstolene.

For å redusere små domstolers sårbarhet, foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 20 millioner kroner til flere embetsdommere ved små og mellomstore rettssteder. I tillegg vil regjeringen fortsette digitaliseringsarbeidet i domstolene og foreslår å øke bevilgningen til digitalisering med 30 millioner kroner.  

– Det er et stort behov for flere embetsdommere i de minste domstolene, blant annet for å unngå rettssteder med kun én embetsdommer. Folk og næringsliv skal ha tilgang til gode rettstjenester på både små og store steder, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Det har tradisjonelt vært høy andel dommerfullmektiger i mindre domstoler. Regjeringen foreslår derfor å styrke de minste rettsstedene med flere embetsdommere. Det foreslås å bevilge 20 millioner kroner til formålet. Dette vil redusere andelen dommerfullmektiger og sårbarheten til mindre rettssteder og domstoler.

Det er viktig at sakene behandles innen rimelig tid og at saksbehandlingen er effektiv. For å redusere tidsbruken og køene i domstolene er det behov for et digitaliseringsløft. Det pågår et viktig digitaliseringsarbeid i domstolene. Det er avgjørende at dette fortsetter. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 30 millioner kroner til digitalisering i domstolene, hvorav 25 millioner kroner skal gå til å videreutvikle automatisering og digitalisering av den elektroniske informasjonsutvekslingen mellom aktørene i straffesakskjeden (ESAS).

– Arbeidet med å videreutvikle ESAS vil pågå over flere år. Tiltaket er svært viktig for å sikre elektronisk informasjonsutveksling mellom aktørene i straffesakskjeden, og flere aktører skal koble seg på den felles tekniske plattformen som er utviklet. Tiltaket er viktig for å sikre økt effektivitet og rettssikkerhet i straffesakskjeden, fortsetter Enger Mehl.

ESAS har en forventet total kostnad på 121 millioner kroner.