Svar på spørsmål om økonomiske tiltak (Prop. 51 S (2021-2022) og Prop. 47 L (2021-2022))

Finansdepartementet svarer på spørsmål fra Stortinget om Prop. 51 S (2021-2022) og Prop 47 L (2021-2022). Både spørsmål og svar legges ut på denne siden.

Resultater: