Svar på spørsmål om økonomiske tiltak (Prop. 142 S (2021–2022))

Finansdepartementet svarer på alle spørsmål fra Stortinget om tiltakene. Både spørsmål og svar legges ut på denne siden.

Resultater: