Statsbudsjettet 2022: Dokumenter og pressemeldinger

12. oktober 2021 la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2022.

Departementenes budsjetter og pressemeldinger:

Pressemeldingar:

 Barne- og familiedepartementets pressetelefon:  977 73 634

Pressetelefonen i Forsvarsdepartementet 23 09 60 11 / fdinfo@fd.dep.no

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets pressevakt: 
Tlf.: 22 24 91 40, E-post: LMD-Pressevakt@lmd.dep.no