Prop. 1 S (2021–2022)

For budsjettåret 2022 under Klima- og miljødepartementet Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4481 og 5578

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget