Prop. 1 S (2021–2022)

For budsjettåret 2022 under Kulturdepartementet Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget