Prop. 1 S (2021–2022)

For budsjettåret 2022 under Kulturdepartementet
Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget