Prop. 1 S (2021–2022)

For budsjettåret 2022 under Utenriksdepartementet
Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget