Prop. 1 S (2021–2022)

For budsjettåret 2022 — Statsbudsjettet (Gul bok)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget