Historisk arkiv

Bagatellgrensen avvikles og egenandelstaket øker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Én av fire nordmenn har i dag frikort. Regjeringen foreslår at bagatellgrensen for utbetaling av egenandeler avvikles. Det foreslås også at egenandelstaket fastsettes til 2921 kroner. Det er en økning på 461 kroner.

Dette gjør at frikortgrensen blir 1715 kroner lavere enn det pasienter som tidligere oppnådde begge egenandelstakene måtte betale. På denne måten skjermes fortsatt de pasientene som tidligere hadde de høyeste helseutgiftene.

Fra 1. januar 2022 foreslås det å avvikle bagatellgrensen for utbetaling av egenandeler. I dag får ikke pasienter som har betalt mindre enn 200 kroner over egenandelstaket, refundert denne utgiften. Nå foreslår regjeringen å fjerne denne grensen på 200 kroner fra 2022. Det betyr at hver krone som blir betalt i egenandeler over taket blir refundert.

Regjeringen foreslår at egenandelstaket fastsettes til 2921 kroner. Det er en økning på 461 kroner. Inkludert i dette er en prisjustering av egenandelsbetalingen med 2,25 prosent.