Prop. 1 S (2021–2022)

For budsjettåret 2022 under Forsvarsdepartementet Utgiftskapitler: 1700–1791 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget