Prop. 1 S (2021–2022)

For budsjettåret 2022 under Arbeids- og sosialdepartementet Utgiftskapitler: 600–667, 2470, 2541–2543, 2620–2686 Inntektskapitler: 3605–3642, 5470, 5571, 5607, 5701–5705

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget