Prop. 1 S (2021–2022)

For budsjettåret 2022 under Barne- og familiedepartementet Utgiftskapittel: 800–882, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858, 3868

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget