Historisk arkiv

Tilbud om hjemmetest for livmorhalskreft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regelmessig livmorhalsprøve er svært viktig for å hindre sykdom og død. Til tross for et eget Livmorhalsprogram, er det fortsatt for mange kvinner som får livmorhalskreft. Nå vil regjeringen bruke 20,5 millioner kroner i 2022 for å tilby hjemmetester til kvinner som ikke har testet seg på 8-10 år.

Livmorhalskreft rammer om lag 400 kvinner årlig, og en stor andel er yngre kvinner.

– Over halvparten av livmorhalskrefttilfellene er blant kvinner som ikke har tatt livmorhalsprøver som anbefalt. Dette vil regjeringen gjøre noe med. Vi foreslår å bruke 20,5 millioner kroner i 2022 for å dekke oppstarts- og utviklingskostnader til hjemmetester. Målet er at flere tester seg, og at færre kvinner skal utvikle livmorhalskreft, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Målet med å innføre hjemmetest er at deltakelsen i Livmorhalsprogrammet skal øke og at færre kvinner på sikt skal utvikle livmorhalskreft. En ny norsk studie viser at tilbud om hjemmetest til denne gruppen fører til økt deltakelse, avdekker et betydelig antall forstadier til kreft, og kreft som ikke ville blitt avdekket ved ordinær påminnelse om å ta screeningprøve hos lege.