Prop. 1 S (2021–2022)

For budsjettåret 2022 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2445 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5446–5447, 5570, 5607, 5615–5616

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: H-2515 N Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2021–2022) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2022 Grønt hefte

Særskilt vedlegg:

Digitale vedlegg:

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget