Meld. St. 1 (2021–2022)

Nasjonalbudsjettet 2022

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no