Meld. St. 1 (2021–2022)

Nasjonalbudsjettet 2022

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget