Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S (2021–2022)

For budsjettåret 2022 under Finansdepartementet Utgiftskapittel: 20–51, 1600–1650 Inntektskapittel: 3024–3051, 4600–4620, 5341, 5351, 5580, 5605, 5692–5693

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget