Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S (2021–2022)

For budsjettåret 2022 under Samferdselsdepartementet Utgiftskapitler: 1300–1370 Inntektskapitler: 4300–4360, 5577 og 5619

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget