Historisk arkiv

Retten til barnekoordinator gjelder fra 1. august 2022

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Som en del av Likeverdsreformen vil regjeringen sikre at familier som har eller venter barn med behov for sammensatte tjenester får en barnekoordinator. Mange familier med barn med behov for et sammensatt tjenestetilbud opplever manglende koordinering og et tjenestetilbud som ikke henger sammen. Dette kommer på toppen av å ha store omsorgsoppgaver. Regjeringen foreslår at den lovfestede retten til barnekoordinator trer i kraft fra 1. august 2022 og at kommunene kompenseres med 100 millioner kroner i 2022.

Gjennom Likeverdsreformen ønsker regjeringen å gjøre hverdagen enklere for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. En hyppig tilbakemelding i arbeidet med Likeverdsreformen var at velferdstjenestene ikke samarbeider godt nok. Familier må ofte forholde seg til flere deler av det offentlige tjenesteapparatet, og dette beskrives som både arbeids- og tidkrevende.

Regjeringens mål er at barna og deres familier skal motta gode og sammenhengende tjenester, og at de skal oppleve sømløse overganger.

– For å bidra til dette, foreslår regjeringen at den lovfestede retten til barnekoordinator trer i kraft fra 1. august 2022 og at kommunene kompenseres med 100 millioner kroner i 2022, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Koordinatorgarantien vil være viktig for å avlaste familiene. Barnekoordinatoren skal blant annet sørge for

  • koordinering av det samlede tjenestetilbudet
  • å ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester
  • at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet, andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner. Dette kan blant annet være hjelp til å finne frem i alle hjelpetilbud og å bistå med søknader

– Barnekoordinatoren skal bidra til at familien og barnet får et velferdstjenestetilbud som er koordinert og helhetlig og at de får nødvendig informasjon og veiledning. Dette vil forhåpentligvis gjøre hverdagen enklere for disse familiene, sier Høie.

– Foreldre skal slippe å måtte kjempe mot systemet og bruke verdifull tid på å finne frem i skjemaveldet. Vi gjør dette for at foreldre skal kunne være mer foreldre, og bruke mindre tid på å administrere offentlige tjenester. Koordinatorgarantien vil være viktig for å avlaste familiene med blant annet å finne frem i alle hjelpetilbud, bistå med søknader og sørge for bedre koordinering av velferdstjenestene. Vi ønsker at disse barna og familiene får oppleve et samfunn som stiller opp, og at de blir ivaretatt og inkludert, sier barne- og familieminister Olaug Bollestad.