Prop. 1 S (2021–2022)

For budsjettåret 2022 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget