Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 S (2021–2022)

For budsjettåret 2022 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget