Grønt hefte

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

Beregningsteknisk dokumentasjon (Grønt hefte) viser fordelingen av rammetilskuddet for den enkelte kommune og fylkeskommune og legges frem som vedlegg til statsbudsjettet (Prop. 1 S) hvert år.

I Grønt hefte finnes både leserveiledning, regneeksempel og presentasjon av inntektssystemets elementer samt beregning av rammetilskuddet for den enkelte kommune eller fylkeskommune. Grønt hefte inneholder også kriteriedataene som ligger til grunn for beregningene.

Frie inntekter

Er du interessert i nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune? Se Frie inntekter

Siste utgave av Grønt hefte (2024)

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2024. Grønt hefte (pdf)

Tabeller fra Grønt hefte 2024

Tabellene fra Grønt hefte er lagt ut i ods-format (OpenDocument Spreadsheet), forklaringene til tabellene i pdf-format.

Kommunene i Østfold, Akershus og Buskerud
Etter at Grønt hefte ble trykket er det oppdaget en feil i fordelingen av forhåndsfordelt skjønnstilskudd til kommunene i Østfold, Akershus og Buskerud. Dette påvirker størrelsen på samlet rammetilskudd til disse kommunene i 2024 (tabell 1-k) og anslaget på vekst i frie inntekter fra 2023 til 2024 (tabell 3-k).

Tabellen under viser den korrekte fordelingen av skjønnstilskudd til disse kommunene i 2024 (arkfanen «Tabell 1-k 2024 – KORRIGERT», kolonne 9), og korrigert rammetilskudd for 2024 som følge av dette (kolonne 10). Et korrigert anslag på de frie inntektene i 2024 og anslag på oppgavekorrigert vekst i de frie inntektene fra 2023 til 2024 er vist i arkfanen «Tabell 3-k 2024-KORRIGERT

Tabell 1-k og 3-k korrigert for Østfold, Akershus og Buskerud (ods)

Kommunar:  
Tabell: Forklaring til tabell:
1-k Rammetilskot til kommunane 2024 (ods) 1-k (pdf)
2-k Innbyggjartilskot til kommunane (ods) 2-k (pdf)
3-k Anslag på frie inntekter i 2024 (ods) 3-k (pdf)
A-k Utgiftsutjamning (ods) A-k (pdf)
B-k Inntektsgarantiordning (ods) B-k (pdf)
C-k Saker med særskild fordeling (ods) C-k (pdf)
D-k Distriktstilskot Sør-Noreg, distriktstilskot Nord-Noreg og veksttilskot (ods) D-k (pdf)
E-k Indeks for berekna utgiftsbehov (ods) E-k (pdf)
F-k Kriteriedata (ods) F-k (pdf)
   
Fylkeskommunar:  
Tabell: Forklaring til tabell:
1-fk Rammetilskot til fylkeskommunane 2024 (ods) 1-fk (pdf)
2-fk Innbyggjartilskot til fylkeskommunane (ods) 2-fk (pdf)
3-fk Anslag på frie inntekter i 2024 (ods) 3-fk (pdf)
A-fk Utgiftsutjamning (ods) A-fk (pdf)
B-fk Overgangsordninga (ods) B-fk (pdf)
C-fk Saker med særskild fordeling (ods) C-fk (pdf)
D-fk Indeks for berekna utgiftsbehov (ods) D-fk (pdf)
E-fk Kriteriedata (ods) E-fk (pdf)

 

2014

I utgaven av Grønt hefte 2014 presentert under har det oppstått en feil i tabell C-fordelingen av rammetilskudd til fylkeskommunene. Det har i tillegg oppstått endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene som følge av Solberg-regjeringens vedtatte budsjett. Ved å følge linken under kommer man til hovedsiden for statsbudsjettet 2014 hvor den korrekte beregningen av rammetilskuddet for kommunene og fylkeskommunen finnes.

Statsbudsjettet 2014

Tabellene fra Grønt hefte i ODS-format

Tabell 1-k Forklaring til tabell 1-k  Tabell 1-fk  Forklaring til tabell 1-fk
Tabell 2-k Forklaring til tabell 2-k  Tabell 2-fk  Forklaring til tabell 2-fk
Tabell 3-k Forklaring til tabell 3-k  Tabell 3-fk  Forklaring til tabell 3-fk
Tabell A-k Forklaring til tabell A-k  Tabell A-fk  Forklaring til tabell A-fk
Tabell B-k  Forklaring til tabell B-k  Tabell B-fk  Forklaring til tabell B-fk
Tabell C-k  Forklaring til tabell C-k  Tabell C-fk  Forklaring til tabell C-fk
Tabell D-k Forklaring til tabell D-k  Tabell D-fk  Forklaring til tabell D-fk
Tabell E-k  Forklaring til tabell E-k  Tabell E-fk  Forklaring til tabell E-fk
Tabell F-k  Forklaring til tabell F-k    

 

2013

I den trykte versjonen av Grønt hefte 2013 (pdf-format under) er det feil i enkelte av kolonneoverskriftene i tabell E-k, Indekser for berekna utgiftsbehov til kommunane 2013.

Riktige kolonneoverskrifter skal være:

  • Kolonne 6: Indeks innb. 67-79 år
  • Kolonne 7: Indeks innb. 80-89 år
  • Kolonne 8: Indeks innb. over 89 år
  • Kolonne 9: Indeks innb. 0-17 år
  • Kolonne 10: Indeks innb. 18-49 år
  • Kolonne 11: Indeks innb. 50-66 år

Enkelttabellene under har riktige overskrifter.

Tabellene fra Grønt hefte i ODS-format

Tabell 1-k Forklaring til tabell 1-k  Tabell 1-fk  Forklaring til tabell 1-fk
Tabell 2-k Forklaring til tabell 2-k  Tabell 2-fk  Forklaring til tabell 2-fk
Tabell 3-k Forklaring til tabell 3-k  Tabell 3-fk  Forklaring til tabell 3-fk
Tabell A-k Forklaring til tabell A-k  Tabell A-fk  Forklaring til tabell A-fk
Tabell B-k  Forklaring til tabell B-k  Tabell B-fk  Forklaring til tabell B-fk
Tabell C-k  Forklaring til tabell C-k  Tabell C-fk  Forklaring til tabell C-fk
Tabell D-k Forklaring til tabell D-k  Tabell D-fk  Forklaring til tabell D-fk
Tabell E-k  Forklaring til tabell E-k  Tabell E-fk  Forklaring til tabell E-fk
Tabell F-k  Forklaring til tabell F-k