Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2010

Grønt hefte

Publikasjonskode: H-2238
13. oktober 2009

Dokumentet er i sin helhet publisert i pdf-format. I tillegg er tabellene publisert i Excel-format.

Hele dokumentet

Tabeller: Tabeller for fylkeskommunene
Tabell 1 Rammetilskudd til fylkeskommunene 2010
Tabell 2 Innbyggertilskudd til fylkeskommunene (Kap 572 post 60)
Tabell 3 Anslag på frie inntekter i 2010. Fylkeskommunene
Tabell A Utgiftsutjevning. Fylkeskommunene
Tabell B Inntektsgarantilskudd. Fylkeskommunene
Tabell C Saker med særskilt fordeling. Fylkeskommunene
Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Fylkeskommunene
Tabell E Kriteriedata. Fylkeskommunene

 

Tabeller:  Tabeller for kommunene
Tabell 1 Rammetilskudd til kommunene 2010
Tabell 2 Innbyggertilskudd til kommunene (Kap 571 post 60)
Tabell 3 Anslag på frie inntekter i 2010. Kommunene
Tabell A Utgiftsutjevning. Kommunene
Tabell B Inntektsgarantitilskudd. Kommunene
Tabell C Saker med særskilt fordeling. Kommunene
Tabell D Distriktstilskudd Sør-Norge og veksttilskudd
Tabell E Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene
Tabell F Kriteriedata. Kommunene