Prop. 1 S (2009–2010)

For budsjettåret 2010 under Kommunal- og regionaldepartementet Utgiftskapitler: 500–587, 2412 Inntektskapitler: 3500–3587, 5312, 5316, 5615–5616

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: H-2238 Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2009–2010) Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2010 Grønt hefte

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget