Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2006

Grønt hefte

Inntektssystemet for 2006 for kommuner og fylkeskommuner Beregningsteknisk dokumentasjon.

Publikasjonsnummer: H-2180

Hele dokumentet:

Tabeller

 

Tabeller for fylkeskommunene

Tabell 1-fk

Rammetilskudd for fylkeskommunene 2006

Tabell 2-fk

Innbyggertilskuddet for fylkeskommunene 2006 (kap. 571, post 60)

Tabell 3-fk

Anslag på frie inntekter i 2006 og oppgavekorrigert vekst i frie inntekter fra 2005 til 2006

Tabell A-fk

Utgiftsutjevningen m.m. for fylkeskommunene

Tabell B-fk

Overgangsordningene for fylkeskommunene

Tabell C-fk

Enkeltsaker utenfor overgangsordningen for fylkeskommunene

Tabell D-fk

Indeks for beregnet utgiftsbehov for fylkeskommunene

Tabell E-fk

Kriteriedata for fylkeskommunene

   
 

Tabeller for kommunene

Tabell 1-k

Rammetilskudd for kommunene 2006

Tabell 2-k

Innbyggertilskuddet for kommunene 2006 (kap. 571, post 60)

Tabell 3-k

Anslag på frie inntekter i 2006 og oppgavekorrigert vekst i frie inntekter fra 2005 til 2006

Tabell A-k

Utgiftsutjevningen m.m. for kommunene

Tabell B-k

Overgangsordningene for kommunene

Tabell C-k

Enkeltsaker utenfor overgangsordningen

Tabell D-k

Indeks for beregnet utgiftsbehov for kommunene

Tabell E-k

Kriteriedata for kommunene