Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2008

Revidert grønt hefte

Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet revidert utgave av beregningsteknisk dokumentasjon av inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2008 (Grønt hefte). Rapporten viser kriteriedata med oppdaterte folketall per 1.1.2008 og dokumenterer beregningene som ligger til grunn for årets rammetilskudd.

Revidert beregningsteknisk dokumentasjon 27. juni 2008.
Publikasjonsnummer H-2223.

Dokumentet er i sin helhet publisert i pdf-format. I tillegg er tabellene publisert i Excel-format.

Hele dokumentet

Tabeller

 

Tabeller:

Tabeller for fylkeskommunene

Tabell 1 Rammetilskudd til fylkeskommunene 2008
Tabell 2 Innbyggertilskudd for fylkeskommunene (Kap 572 post 60)
Tabell 3 Anslag på frie inntekter i 2008. Fylkeskommunene
Tabell A Utgiftsutgjevning m.m. Fylkeskommunene
Tabell B Overgangsordning. Fylkeskommunene
Tabell C Enkeltsaker utenfor overgangsordningen. Fylkeskommunene
Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Fylkeskommuner
Tabell E Kriteriedata for fylkeskommunene
Tabell F Virkninger av nyere befolkningstall. Fylkeskommunene

 

Tabeller:

 

Tabeller for kommunene

Tabell 1 Rammetilskudd til kommunene 2008
Tabell 2 Innbyggertilskudd til kommunene (Kap 571 post 60)
Tabell 3 Anslag på frie inntekter i 2008. Kommuner
Tabell A Utgiftsutjevning m.m. Kommunene
Tabell B Overgangsordning. Kommunene
Tabell C Enkeltsaker utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene
Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene
Tabell E Kriteriedata for kommunene
Tabell F Virkning av bruk av nyere befolkningstall. Kommunene