Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2007

Revidert grønt hefte

Revidert beregningsteknisk dokumentasjon

Publikasjonskode H-2200

29. juni 2007

Dokumentet er i sin helhet publisert i pdf-format. I tillegg er tabellene publisert i Excel-format.

Hele dokumentet

Tabeller

 

 

Tabeller:

Tabeller for fylkeskommunene

Tabell 1 Rammetilskudd til fylkeskommunene 2007
Tabell 2 Innbyggertilskudd for fylkeskommunene (Kap 572 post 60)
Tabell 3 Anslag på frie inntekter i 2007. Fylkeskommunene
Tabell A Utgiftsutgjevning m.m. Fylkeskommunene
Tabell B Overgangsordning. Fylkeskommunene
Tabell C Enkeltsaker utenfor overgangsordningen. Fylkeskommunene
Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Fylkeskommunene
Tabell E Kriteriedata for fylkeskommunene
Tabell F Virkninger av nyere befolkningstall. Fylkeskommunene

 

Tabeller:

 

Tabeller for kommunene

Tabell 1 Rammetilskudd til kommunene 2007
Tabell 2 Innbyggertilskudd for kommunene (Kap 571 post 60)
Tabell 3 Anslag på frie inntekter i 2007. Kommunene
Tabell A Utgiftsutjevning m.m. Kommunene
Tabell B Overgangsordning. Kommunene
Tabell C Enkeltsaker utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene
Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene
Tabell E Kriteriedata for kommunene
Tabell F Virkning av bruk av nyere befolkningstall for kommunene