Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2004

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Revidert grønt hefte

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommune. Revidert beregningsteknisk dokumentasjon.