Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2004

Revidert grønt hefte

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommune. Revidert beregningsteknisk dokumentasjon.