Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2009

Grønt hefte

Publikasjonskode: H-2226
7. oktober 2008

Dokumentet er i sin helhet publisert i pdf-format. I tillegg er tabellene publisert i Excel-format.

Hele dokumentet

Tabeller: Tabeller for fylkeskommunene
Tabell 1 Foreløpig rammetilskudd til fylkeskommunene 2009
Tabell 2 Innbyggertilskudd til fylkeskommunene (Kap 572 post 60)
Tabell 3 Anslag på frie inntekter i 2009. Fylkeskommuner
Tabell A Utgiftsutjevning. Fylkeskommunene
Tabell B Overgangsordning for fylkeskommunene
Tabell C Saker med særskilt fordeling. Fylkeskommuner
Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Fylkeskommuner
Tabell E Kriteriedata. Fylkeskommunene

Tabeller:  Tabeller for kommunene
Tabell 1 Rammetilskudd til kommunene 2009
Tabell 2 Innbyggertilskudd til kommunene (Kap 571 post 60)
Tabell 3 Anslag på frie inntekter i 2009. Kommuner
Tabell A Utgiftsutjevning. Kommunene
Tabell B Inntektsgarantitilskudd. Kommunene
Tabell C Saker med særskilt fordeling. Kommunene
Tabell D Dokumentasjon distriktstilskudd Sør-Norge og veksttilskuddet
Tabell E Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene
Tabell F Kriteriedata. Kommunene