Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2005

Revidert grønt hefte

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2005. Revidert beregningsteknisk dokumentasjon.

Publikasjonsnummer: H-2171

Hele dokumentet:

Tabeller

Tabeller:

Tabeller for fylkeskommunene

Tabell 1

Rammetilskudd for fylkeskommunene 2005

Tabell 2

Innbyggertilskuddet for fylkeskommunene 2005
(Kap 571 post 60)

Tabell A

Utgiftsutjevningen m.m. for fylkeskommunene

Tabell B

Overgangsordningene for fylkeskommunene

Tabell C

Enkeltsaker utenfor overgangsordningen for fylkeskommunene

Tabell D

Indeks for beregnet utgiftsbehov for fylkeskommunene

Tabell E

Kriteriedata for fylkeskommunene

Tabell F

Virkning av bruk av nyere befolkningstall for fylkeskommunene

   

Tabeller:

Tabeller for kommunene

Tabell 1

Rammetilskudd for kommunene

Tabell 2

Innbyggertilskuddet for kommunene 2005 (Kap 571 post 60)

Tabell A

Utgiftsutjevningen m.m. for kommunene

Tabell B

Overgangsordningene for kommunene

Tabell C

Enkeltsaker utenfor overgangsordningen

Tabell D

Indeks for beregnet utgiftsbehov for kommunene

Tabell E

Kriteriedata for kommuneberegninger

Tabell F

Virkning av bruk av nyere befolkningstall for kommunene