Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet for 2014.

Endringer i rammetilskudd til kommunene og fylkeskommunene for 2014


Statsbudsjettet 2014 - Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak (pdf)

Solberg-regjeringens endringer i budsjettet for 2014

Budsjettvedtak:

Pressemeldinger


Regjeringen Stoltenberg II sitt forslag til statsbudsjett for 2014

Regjeringen Stoltenberg II la frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2014 mandag 14. oktober klokken 10.00.

Budsjettdokumenteter

Inntektssystemet

Pressemeldinger om kommuneøkonomi

Pressemeldinger om distrikts- og regionalpolitikk

Pressemeldinger om bolig- og bygningspolitikk

Orienteringsbrev

Brevet er sendt til fylkeskommunene, SIVA, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Distriktssenteret og Mentor AS.

Pressemeldinger fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet:

Nyhetsbrev