Statsbudsjettet 2013

Statsbudsjettet for 2013 blei lagt fram mandag 8. oktober 2012.

Budsjettdokumentet

Inntektssystemet

Pressemeldingar 

Pressemeldingar om kommuneøkonomi

Pressemeldingar om distrikts- og regionalpolitikk

Pressemeldingar om bustad- og bygningspolitikk

Orienteringsbrev

Video

Nyhetsbrev

 
 

Tidlegare kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete med det viktigaste dokumentet for 2013: Prop. 1 S.

Foto: Kommunal- og regionaldepartementet