Statsbudsjettet 2008

- St prp nr 1 (2007-2008)<br /> - Inntektssystemet 2008 for kommuner og fylkeskommuner<br /> - Regionale utviklingstrekk<br /> - Pressemeldinger<br />

St prp nr 1 (2007-2008)

Inntektssystemet

Pressemeldinger

Fylkesfordeling av midla til regional utvikling

Regionale utviklingstrekk

  • Regionale utviklingstrekk 2007
    Regionale utviklingstrekk 2007 er et utrykt vedlegg til St.prp. nr. 1 (2007-2008). Det inneholder oversikt over samfunnsutviklingstrekk og egenskaper ved norske bo- og arbeidsmarkedsregioner som er viktige i forhold til distrikts- og regionalpolitiske mål og strategier.