St.prp. nr. 1 (2007-2008)

For budsjettåret 2008 under Kommunal- og regionaldepartementet Utgiftskapitler: 500–587, 2412, 2425 Inntektskapitler: 3500–3587, 5312, 5316, 5327, 5615–5616

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:  H–2202 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2007-2008)  Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2008 Grønt hefte,  foreløpig utgave

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget