Statsbudsjettet 2012

Her finner du blant annet budsjettdokumenter, pressemeldinger og orienteringsbrev.

Statsbudsjettet for 2012 blei lagt fram torsdag 6. oktober 2011.

Budsjettdokumentet

Inntektssystemet

Pressemeldingar

Pressemeldingar om kommuneøkonomi

Pressemeldingar om distrikts- og regionalpolitikk

Pressemeldingar om bustad- og bygningspolitikk

Regionale utviklingtrekk

  • Regionale utviklingtrekk 2011
    Regionale utviklingstrekk 2011 viser langsiktige trekk ved samfunnsutviklinga og eigenskapar ved norske bustad- og arbeidsmarknadsregionar som er viktige for distrikts- og regionalpolitikken.

Nyhetsbrev

Orienteringsbrev

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete  

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete med det viktigaste dokumentet for 2012: Prop. 1 S.

Foto: Kommunal- og regionaldepartementet