Prop. 1 S (2011–2012)

For budsjettåret 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet
Utgiftskapitler: 500–587, 2412 Inntektskapitler: 3500–3587, 5312, 5615–5616

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: H-2265 N Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2011–2012) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 Grønt hefte

Følg proposisjonen på Stortinget