Statsbudsjettet 2011

Kommunal- og regionaldepartementet sin samleside for statsbudsjettet i 2011.

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 5. oktober 2010.

Prop. 1 S (2010-2011)

Inntektssystemet

Pressemeldinger

Pressemeldinger om kommuneøkonomi

Fylkesvise pressemeldinger om kommuneøkonomi

Pressemelding om distrikts- og regionalpolitikk

Fylkesvise pressemeldinger om distrikts- og regionalpolitikk

Pressemeldinger om bolig- og bygningspolitikk

Nyhetsbrev

Orienteringsbrev sendt til fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, SIVA og Distriktssenteret (oktober 2010):

Regionale utviklingstrekk

  • Regionale utviklingstrekk 2010
    Regionale utviklingstrekk 2010 inneholder oversikt over samfunnsutviklingstrekk og egenskaper ved norske bo- og arbeidsmarkedsregioner som er viktige når det gjelder distrikts- og regionalpolitiske mål og strategier.

Rapportering fra fylkeskommunene for 2009

  • Hvordan arbeider fylkeskommunene med regional utvikling?
    Kommunal- og regionaldepartementet gir årlig midler til fylkeskommunenes regionale utviklingarbeid. I ettertid mottar departementet ulike former for rapportering. Disse sidene inneholder eksempel på aktiviteter samt beskrivende rapportering for arbeidet i 2009.