Statsbudsjettet og tiltakspakke 2009

Regjeringens tiltakspakke 2009

Regjeringens forslag til tiltak mot finanskrisen ble lagt fram mandag 26. januar kl. 11.00.

Fylkesvise pressemeldinger

Pressemeldinger fra alle departementene

Statsbudsjettet 2009

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober 2008.

Magnhild Meltveit Kleppa
Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa på pressekonferansen 7. oktober. (Foto: Roger Holmsen/KRD)

St prp nr 1 (2008-2009)

Inntektssystemet

Pressemeldinger

Pressekonferansen

Nyhetsbrev

Regional- og distriktspolitikken

Regionale utviklingstrekk

  • Regionale utviklingstrekk 2008
    Regionale utviklingstrekk 2008 er et utrykt vedlegg til St.prp. nr. 1 (2008-2009). Det inneholder oversikt over samfunnsutviklingstrekk og egenskaper ved norske bo- og arbeidsmarkedsregioner som er viktige i forhold til distrikts- og regionalpolitiske mål og strategier.