Historisk arkiv

Kleppa besøker Nesbyen, Voss, Ulvik og Vinje

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa besøker Nesbyen 14. april, Voss og Ulvik 15. april og Vinje 16. april.

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa besøker Nesbyen 14. april, Voss og Ulvik 15. april og Vinje 16. april.

Program for dagene:

14. april kl. 17.30: Kleppa møter representanter for prosjektet ”Lys i alle glas” på Hagaled Gjestegård på Nesbyen.

15. april kl. 08.00: Kleppa besøker Gjernes barnehage på Voss. Her vil statsråden og barnehagebarna åpne en ”tiltakspakke”.

15. april kl. 09.50: Statsråden åpner konferansen ”Diktarvegen RV 13” på Brakanes Hotel i Ulvik. Tema: Ny distrikts- og regionalmelding 2009.

16. april kl. 08.30: Kleppa har møte med Vinje kommune i Kommunehuset på Åmot. Tema: Omdømme, service, integrering og organisering, fjellregionsamarbeidet og Vinje kommunes bruk av tiltaksmidlene.


Komm.rådgiver Sissel Mossing er med under hele besøket og kan nås på tlf. 920 80 147.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.