St.prp. nr. 1 (2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009
Utgiftskapitler: 500–587, 2412 Inntektskapitler: 3500–3587, 5312, 5316, 5615–5616

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008–2009)

Særskilt vedlegg: Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2009

Særskilt vedlegg: Grønt hefte, foreløpig utgave

Følg proposisjonen på Stortinget