St.prp. nr. 1 (2008-2009)

For budsjettåret 2009 under Kommunal- og regionaldepartementet Utgiftskapitler: 500–587, 2412 Inntektskapitler: 3500–3587, 5312, 5316, 5615–5616

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008–2009)

Særskilt vedlegg: Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2009

Særskilt vedlegg: Grønt hefte, foreløpig utgave

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget