Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

492 millionar meir til Møre og Romsdal neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 492 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 492 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune neste år.

- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

Kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

1502 Molde

1 007 055

30 164

3.1

1504 Ålesund

1 734 894

63 500

3.8

1505 Kristiansund

966 124

37 064

4.0

1511 Vanylven

174 076

4 158

2.4

1514 Sande

135 165

3 434

2.6

1515 Herøy

375 409

12 157

3.3

1516 Ulstein

339 851

12 342

3.8

1517 Hareid

200 066

11 158

5.9

1519 Volda

373 981

24 411

7.0

1520 Ørsta

436 723

16 263

3.9

1523 Ørskog

101 935

767

0.8

1524 Norddal

101 976

2 988

3.0

1525 Stranda

210 458

4 994

2.4

1526 Stordal

61 623

2 129

3.6

1528 Sykkylven

320 514

18 079

6.0

1529 Skodje

173 568

11 656

7.2

1531 Sula

346 165

14 838

4.5

1532 Giske

305 109

11 519

3.9

1534 Haram

395 596

12 757

3.3

1535 Vestnes

274 792

9 724

3.7

1539 Rauma

338 659

8 474

2.6

1543 Nesset

152 801

3 561

2.4

1545 Midsund

106 470

3 383

3.3

1546 Sandøy

78 889

1 262

1.6

1547 Aukra

142 154

5 026

3.7

1548 Fræna

403 172

14 883

3.8

1551 Eide

159 857

7 045

4.6

1554 Averøy

232 595

5 931

2.6

1557 Gjemnes

138 225

5 169

3.9

1560 Tingvoll

158 289

5 987

3.9

1563 Sunndal

323 538

11 363

3.6

1566 Surnadal

273 681

6 571

2.5

1567 Rindal

107 125

2 136

2.0

1571 Halsa

92 935

1 922

2.1

1573 Smøla

109 893

1 749

1.6

1576 Aure

193 406

11 294

6.2

Blir fordelt gjennom året

20 225

 

 

Møre og Romsdal

11 066 994

408 069

3.8

Møre og Romsdal fylkeskommune

2 988 327

84 331

2,9

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.