Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

364 millionar meir til Oppland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 364 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Oppland og Oppland fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 364 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Oppland og Oppland fylkeskommune neste år.

- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Oppland og Oppland fylkeskommune.

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

0501 Lillehammer

1 069 421

39 772

3.9

0502 Gjøvik

1 142 190

37 262

3.4

0511 Dovre

131 276

4 185

3.3

0512 Lesja

112 362

2 679

2.4

0513 Skjåk

106 515

3 175

3.1

0514 Lom

115 103

6 698

6.2

0515 Vågå

180 576

3 080

1.7

0516 Nord-Fron

253 131

8 055

3.3

0517 Sel

274 775

9 643

3.6

0519 Sør-Fron

147 523

6 302

4.5

0520 Ringebu

215 265

16 095

8.1

0521 Øyer

205 491

6 709

3.4

0522 Gausdal

272 184

8 648

3.3

0528 Østre Toten

608 213

22 790

3.9

0529 Vestre Toten

515 615

19 917

4.0

0532 Jevnaker

258 576

12 754

5.2

0533 Lunner

342 745

14 601

4.4

0534 Gran

562 351

19 621

3.6

0536 Søndre Land

267 984

16 951

6.8

0538 Nordre Land

298 513

12 088

4.2

0540 Sør-Aurdal

166 974

6 999

4.4

0541 Etnedal

80 954

2 288

2.9

0542 Nord-Aurdal

270 043

7 266

2.8

0543 Vestre Slidre

104 921

4 695

4.7

0544 Øystre Slidre

151 437

4 400

3.0

0545 Vang

88 644

3 311

3.9

Blir fordelt gjennom året

12 000

Oppland

7 954 782

302 135

3.9

 

 

 

 

Oppland fylkeskommune

1 968 152

61 536

3,2

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.