Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014)

Endring av Prop. 1 LS (2013–2014) Skatter, avgifter og toll 2014

For budsjettåret 2014 — Endring av Prop. 1 LS (2013–2014) Skatter, avgifter og toll 2014

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget