Prop. 1 S FAD (2013-2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014
Utgiftskapitler: 1–2, 1500–1592 og 2445 Inntektskapitler: 4510–4592 og 5445–5446

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Oversikt over statens eigedommar

Særskilte vedlegg

Følg proposisjonen på Stortinget