Historisk arkiv

En million kroner til kvensk språk og kultur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

- Regjeringen ønsker å støtte opp om gode tiltak som er med på å styrke og videreutvikle kvensk språk og kultur. Vi har derfor satt av 1 million kroner ekstra til dette formålet i 2014, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

- Kvensk språk og kultur er en viktig del av kulturarven i nord. Det blir i dag gjort en betydelig innsats på lokalplan for kvensk språk og kultur, blant annet gjennom etablerte institusjoner og de kvenske organisasjonene. Jeg er glad for at vi med denne bevilgningen kan støtte noen av disse tiltakene, sier statsråden.

Ekstrabevilgningen til kvensk språk og kultur blir satt av på tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter, som har søknadsfrist 15. november i år. Over denne ordningen blir det også gitt driftsmidler til Storfjord språksenter, Halti kvenkultursenter og den kvenske avisa Ruijan Kaiku.

Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter er foreslått økt til 9,2 millioner kroner, det er en økning på ca 1,2 millioner kroner fra 2013. Over tilskuddsordningen blir det gitt både grunnstøtte til de nasjonale minoritetenes organisasjoner og støtte til ulike prosjekter.