Prop. 9 S (2013–2014)

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget