Prop. 15 S (2013–2014)

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget