Prop. 15 S (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget